Turkish English Russian

<p>
	On binlerce yıllardan beri resimler, göstergeler ve tasvirler aracılığıyla mesaj iletmenin sayısız yolu bulunmuştur.Bütün bir insanlığın beyni diyebileceğimiz bu muhteşem çizgiler âleminin, kullanıcıların düşündükleri ve hissettikleri ya da ifade edebildikleri her şeyi somutlaştırıp açıkça belirleyebilecekleri düzenli bir gösterge ya da simgeler bütünü oluşturulduktan sonra ortaya çıkmıştır.</p>
<p>
	             Yazı sanatının geçmişten günümüze , İlk yazı benzeri imajlardan oluşan çalışmaların mağara resimleri ile başladığı ve zamanla insanlar arasında iletişim biçimine dönüştüğü görülür.</p>
<p>
	İnsanlar her zaman daha güzelini yapma ve bulma içgüdüsüyle hareket ederler ve bundan dolayı yazı sanatı geliştikçe yapılan çalışmaların da daha estetik bir yapıya ulaştığı görülmektedir. Bu gelişim süreci güzel yazı yazma sanatı yani kaligrafinin oluşmasını sağlamış ve bu sanatın ayrı bir dalı olarak gelişmeye başlamıştır. Kaligrafi yazı sanatı akıl ve disiplin tutarlılığı sonucunda yüzyıllar boyunca canlı bir sanat olarak kalmayı başarabilmiştir.</p>
<p>
	Güzel yazı ruhun sembolü bir çok muhtelif bakımlardan, muhteşem  harikalar âlemidir. Binlerce yıllık insanlık tarihinin en önemli buluşu yazının sanatsal manada ifadesi olan kaligrafi (Güzel Yazı) sanatı, Avrupa da ve  Dünyanın  diğer gelişmiş ülkelerinde  oldukça bilinçli bir şekilde eğitimi ve öğretimi yapılırken, aynı durum ülkemizde söz konusu değildir.  Her yazının olduğu gibi  Latin Kaligrafi Sanatının'da  kendisine mahsus bir ilmi ve öğretim biçimi vardır. Ülkemizde  bu sanatın gerçek manada idrak edilebilmesi için, Kaligrafi Sanat   eğitiminin tüm  eğitim kurumlarında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi gerekmektedir.</p>
<p>
	            Günümüzde modern yazı sanatı, bugüne gelene dek değişik tarihi  süreçlerden ve  medeniyetlerden kaynaklanarak gelişim göstermiştir. </p>